Školení trénerů

Školení zaměstnanců i cílových skupin v místě týmem odborníků partnerských organizací