(English) Trainers

Lisätä kouluttajien, opettajien, toiminnanohjaajien ja kuntien opetustoimen ja vapaan sivistystyön henkilöstön taitoja ja kykyjä.