Inšpirácie pre sebestačnosť

Vážená pani, vážený pán,
srdečne Vás pozývame na medzinárodnú pracovnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 27. apríla
2017 v Družstevnej pri Hornáde, v priestoroch Ekocentra SOSNA a Kultúrneho domu pri OcÚ v rámci projektov
„Life from Soil“, „Reduce, reuse, recycle: regional policy and local actions“ a „SUSY –Sociálna a
solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti“.

invitation

Čakajú vás prezentácie zamerané na praktické a inšpiratívne spôsoby lepšieho využitia verejných priestranstiev a pozemkov obcí, škôl či súkromných spoločností. Akcia bude pozostávať z praktických tréningov v Ekocentre SOSNA a zo série prednášok, zameraných na tvorivé prístupy k využitiu miestnych zdrojov: nevyužitých pozemkov alebo odpadu. Zástupcovia obcí, škôl, mimovládnych organizácií, štátnych aj súkromných zariadení, ale aj farmári a podnikatelia budú mať príležitosť vypočuť si zaujímavé riešenia nielen zo Slovenska, ale aj z rôznych krajín EU.

 LFS workshop-final pozvanka SK

Inšpirácie pre sebestačnosť