(English) 1st Kick-off meeting

(English) 1st Kick-off meeting

Projekt “život z půdy” chce použít široce přístupný zdroj, který podporuje život na Zemi od počátku lidské společnosti, často přehlížen a ponecháván ledem – půdu, rozvíjet a testovat inovativní vzdělávací procesy na základě vývoje a testování sociálních podniků v oblastech