Nástroje

Vyvinúť inovatívne učebné a vyučovacie nástroje, ktoré naplnia ciele projektu a poslúžia potrebám trénerov a učiacich sa v oblasti sociálnych podnikov.