Rezultati

Sprievodca Najlepšou praxouZbirka primerov dobrih praks v tem vodniku naslavlja številna ključna vprašanja ob začetku projekta. Za začetek, pa so nasveti projektnih partnerjev sledeči:
• Bodite realni, vendar še vedno navdušeni!
• Usmeriti vašo zamisel v pravo smer.
• Imejte dobro strategijo že od samega začetka.
• Dobro načrtujte vaš »prostor« oz. nišo.
• Poskrbite za podporo investitorjev in odločevalcev.
• Vložite veliko energije v delo in graditev zaupanja ter pozitivnega odnosa z vsemi vpletenimi oz. deležniki.
• Določite jasne vloge in odgovornosti vseh vpletenih sodelavcev.
• Vzpostavite dobro komunikacijo s skupnostjo in deležniki že od samega začetka ter jih vključujte v vse faze projekta.

Guidebook (pdf 7MB)