News

Inšpirácie pre sebestačnosť

Inšpirácie pre sebestačnosť

Vážená pani, vážený pán, srdečne Vás pozývame na medzinárodnú pracovnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 27. apríla 2017 v Družstevnej pri Hornáde, v priestoroch Ekocentra SOSNA a Kultúrneho domu pri OcÚ v rámci projektov „Life from Soil“,