Izobraževalci

Povečati spretnosti in sposobnosti mentorjev, učiteljev, strokovnjakov, svetovalcev in predstavnikov lokalnih skupnosti na področjih formalnega in neformalnega izobraževanja.