Instrumente

Dezvoltarea instrumentelor inovative de învăţare, care vor îndeplini obiectivul general şi va satisface necesităţile formatorilor şi persoanelor care învaţă în aria întreprinderilor sociale.