Despre proiect

Proiectul „Viață din sol” este o colaborare a 9 parteneri din 9 țări europene. Ei doresc să sprijine sustenabilitatea locală, comunități rurale și grupuri țintă vulnerabile prin procese educative adaptate, de tip open-source și testate. Parteneriatul acoperă toată aria geografică a Uniunii Europene și reprezintă numeroase formatori non-formali și formali activi în agricultură, horticultură și sectorul de mediu. Grupul lor țintă variază între copii, studenți de liceu și studenți universitari și grupuri vulnerabile din populații rurale și orășene, precum și persoane fără loc de muncă, prizonieri, profesori, formatori, traineri.

 

Obiectivul global al proiectului este creşterea abilităţilor, sporirea activității şi competitivității grupurilor vulnerabile, să trăiască o viaţă sustenabilă şi plină de satisfacţii.

Obiective specifice

Traineri

Creşterea abilităţilor trainerilor, profesorilor, practicanţilor şi reprezentanţilor administrațiilor publice locale în aria educaţiei formale şi nonformale

Instrumente

Dezvoltarea instrumentelor inovative de învăţare, care vor îndeplini obiectivul general şi va satisface necesităţile formatorilor şi persoanelor care învaţă în aria întreprinderilor sociale.

Leșiri

Proiectul propune realizarea a trei materiale intelectuale: un ghid de bune practici, un curs de pregătire modular şi un site de testing pentru evaluarea practică a instrumentelor educaţionale. Prin pregătirea personalului şi mobilitatea formatorilor calificaţi proiectul are în vedere participarea activă a 200 de elevi (60 din personalul propriu a partenerilor, 60 de traineri şi activişti locali, cel puţin 60 de studenţi universitari şi cel puţin 20 de persoane care participă pe siteul de demonstrare).

Proiectul va fi organizat în Pachete de Lucru ale căror management va fi efectuat de diferiți parteneri de proiect. Activităţile din Pachetele de Lucru în primul rând se concentrează pe planificarea, pregătirea, testarea şi diseminarea instrumentelor educaţionale (ghiduri de bune practici, curs modular de pregătire şi o pagină de testare pentru evaluarea practică a instrumentelor educaţionale).

Pentru a partaja cunoştinţe, a dezvolta aptitudini şi a stabili relaţii durabile, proiectul va organiza 3 tipuri de activiţăti educaţionale transnaţionale:

ACTIVITĂŢI

Pregătirea formatorilor

Pregătirea formatorilor şi trainerilor prin vizite de teren şi prin nevoi exprimate.

Pregătiri locale

Formări locale (a personalului partenerilor şi beneficiarilor) de către formatori calificati ale partenerilor.

Traininguri

Organizarea cursurilor adaptate pentru 3 terenuri de demonstrare de către formatorii partenerilor pregătiţi.

Rezultatele proiectului vor fi demonstrate şi testate prin creşterea abilităţilor formatorilor şi activităţilor din educaţia adulţilor. Un alt rezultat este obținerea unui pachet de instruire bazată pe cele mai bune practici și un curs de formare modular cu scopul de a influența zona educațională europeană. Ultimul rezultat se referă la impactul proiectului: inițiative la scară mică, care folosind și testând rezultatele proiectului vor contribui la sustenabilitate economică și socială.