HANKE

Life From Soil (Elämää Maaperästä) on yhdeksää eri kansallisuutta edustavan yhdeksän eurooppalaisen kumppaniorganisaation yhteishanke, jota rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Hankekumppaneita yhdistää halu edistää kestävää elämäntapaa, maaseutualueiden yhteisöjen elinvoimaisuutta sekä muita heikommassa asemassa olevien erityisryhmien osallistumismahdollisuuksia. Elämää Maaperästä -hanke tarjoaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen uusia räätälöityjä koulutus- ja tiedonvälistysmenetelmiä. Hankkeessa on mukana kumppaneita niin pohjoisesta, eteläisestä kuin itäisestä ja läntisestäkin Euroopasta ja kumppaniorganisaatiot edustavat monipuolisesti koulutussektorin ja maaseudun kehittämistyön eri osa-alueita. Organisaatioiden toiminnan kohderyhmät vaihtelevat lapsista nuoriin, yliopisto-opiskelijoista työttömiin, maaseudun asukkaista kaupunkilaisiin, ikäihmisistä vankeihin, kouluttajista kodittomiin ja niin edelleen.

 

Hankkeen yleinen tavoite on parantaa muita heikommassa asemassa olevien ihmisten elämänlaatua ja elintapojen kestävyyttä kehittämällä heidän taitojaan ja kykyjään olla itsenäisiä, työllistyviä, toimeliaita ja kilpailukykyisiä

Alatavoitteina on

(English) Trainers

Lisätä kouluttajien, opettajien, toiminnanohjaajien ja kuntien opetustoimen ja vapaan sivistystyön henkilöstön taitoja ja kykyjä.

(English) Tools

Lisätä kouluttajien, opettajien, toiminnanohjaajien ja kuntien opetustoimen ja vapaan sivistystyön henkilöstön taitoja ja kykyjä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy: parhaiden käytäntöjen käsikirja, itsenäisistä osioista (moduuleista) koostuva harjoituskurssi sekä harjoitteluympäristö, jossa voidaan käytännössä arvioida koulutuksellisia menetelmiä. Hankkeessa tuettujen kansainvälisten liikkuvuustoimien kautta mahdollistetaan 200 oppijan kohtaaminen. Oppijoista 60 edustaa hankekumppaniorganisaatioita, 60 paikallisia opetustoimen ja vapaan sivistystyön edustajia, 60 lukio- ja yliopisto-opiskelijoita sekä 20 muita heikommassa asemassa olevia paikallisia henkilöitä.

Hankkeen käytännön toteutus on jaettu osiin ja kunkin osa-alueen toteutusta johtaa eri organisaatio. Kaikki kumppaniorganisaatiot osallistuvat kuitenkin kaikkien osa-alueiden käytännön toimiin. Hankkeen puitteissa järjestettävät kansainväliset kohtaamiset ovat luonteeltaan kolmentyyppisiä:

(English) Activities

(English) Training of trainers

Anteeksi, mutta tämä kirjoitus on saatavana ainoastaan näillä kielillä: Amerikanenglanti, Česky, Unkari, Euroopanespanja, Slovakki, Romania, Italia ja slovenščina.

(English) Local trainings

local training (mixed staff and beneficiaries) provided by skilled trainers of partners

(English) Trainings

Anteeksi, mutta tämä kirjoitus on saatavana ainoastaan näillä kielillä: Amerikanenglanti, Česky, Unkari, Euroopanespanja, Slovakki, Romania, Italia ja slovenščina.

Hankkeen tuloksia pyritään levittämään laajasti ja monimuotoisesti. Osana hankkeen toteutusta järjestetään muun muassa kolme tähän keskittyvää tapahtumaa: 2 erityistä työpajaa hankkeessa kehitettyjen koulutusmenetelmien jakamiseksi sekä hankkeen kansainvälinen päätösseminaari.

Hankkeen vaikutuksena kouluttajien ja toiminnanohjaajien taidot kehittyvät ja aikuisille oppijoille suunnattujen paikallisten toimenpiteiden laatu paranee. Hankkeen tuloksena syntyy myös eurooppalaisiin parhaisiin käytäntöihin perustuva uudenlainen koulutusmenetelmä, joka pyrkii vaikuttamaan eurooppalaisiin koulutuskäytäntöihin. Hankkeen tärkeimpänä vaikutuksena toivotaan kuitenkin olevan, että hankkeen aikana toteutetuissa paikallisissa koulutuksissa opitut uudet toimintamallit juurtuvat alueille koulutuksiin osallistuneiden paikallisten oppijoiden avulla aikaansaaden kestävää taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.