Nadnárodní porada partnerů projektu Valkeakoski, Finsko

Třetí nadnárodní manažerská porada partnerů se zabývala agendou tréninkových kurzů a finalizace testovacích mobility C8 na Slovensku a v C7 v Maďarsku. Partneři se dohodli i na aktualizaci nejlepších praktik a rozšiřování tréninkových modulů formou on-line nástrojů na společné webstránce.

Porada partnerů se uskutečnila ve dnech 20-21 března 2017 ve finském Valkeakoski. Poradu logisticky organizoval a zabezpečoval finský partner Pirkan Helmi. Partneři odsouhlasili rozsah a obsah jednotlivých modulů tréninkových kurzů. Jednotlivé formuláře i s praktickým návodem a metodikou jejich sestavení připraví manažer prací na intelektuálních výstupech – maďarský partner Inspiráció. Partneři se dohodli na harmonogramu a termínech zbývajících aktivit projektu. Tréninková mobilita C8 se uskuteční v Družstevní nad Hornádom, Slovensko ve dnech 24.-28 duben 2017. Téningová mobilita C7 se uskuteční ve dnech 12-16 června 2017 v Nyiregyházi, Maďarsko. Závěrečná porada partnerů se uskuteční 10.-11. července 2017 v Praze.

Nadnárodní porada partnerů projektu Valkeakoski, Finsko