Výstupy

Sprievodca Najlepšou praxouSúbor prípadových štúdií v tomto zborníku sa zaoberá mnohými kľúčovými otázkami, spomenutými vyššie, ale
zhrnutie kľúčových poznatkov našich projektových partnerov je:
• Buďte realistickí, ale zachovajte si nadšenie!
• Realizujte svoje nápady ako pilotné projekty.
• Od začiatku majte stratégiu.
• Starostlivo rozvrhnite svoj priestor.
• Uistite sa, že finanční investori a rozhodujúce osoby podporujú Váš projekt.
• Pracujte na vybudovaní pozitícnych a dôverujúcich vzťahov so všetkými zapojenými.
• Pre všetkých zúčastnených majte jasné úlohy a zodpovednosti.
• Komunikujte vhodne so svojou komunitou a ľuďmi, pre ktorých bude projekt určený, aby vedeli, čo sa deje, a že sú do projektu zapojení od začiatku.

Stiahnuť Príručku (pdf formát 14MB)