O projektu

Projekt "Življenje iz zemlje" je skupen pristop 9 partnerjev iz 9 evropskih držav, ki želijo podpreti lokalni trajnostni razvoj, podeželske skupnosti in ranljive ciljne skupine z uporabo prilagojenega, prosto dostopnega in preverjenega izobraževalnega procesa. Partnerstvo je reprezentativno za vse geografske predele Evropske unije in različne formalne in neformalne izobraževalce, ki aktivno delujejo na področju kmetijstva, hortikulture in naravovarstva. Ciljne skupine vpletenih izobraževalnih inštitucij vključujejo otroke, srednješolcev in študente, ranljive skupine mestnega in podeželskega prebivalstva kot na primer brezposelne, upokojence, zapornike in vključujejo poleg ostalih tudi lastno osebje in učitelje, mentorje ter pedagoge, ki sodelujejo pri izobraževanju odraslih in mladostnikov.

 

Splošni cilj projekta je povečati sposobnosti in kompetence ranljivih skupin ljudi, da postanejo samostojni, zaposljivi, aktivni in konkurenčni v svojemu prizadevanju, da bi živeli trajnostno, plodno in izpolnjujoče življenje

Specifični cilji

Izobraževalci

Povečati spretnosti in sposobnosti mentorjev, učiteljev, strokovnjakov, svetovalcev in predstavnikov lokalnih skupnosti na področjih formalnega in neformalnega izobraževanja.

Orodja

Razviti inovativna didaktična orodja, ki bodo usmerjena v izpolnitev splošnih ciljev projekta in zadovoljevanje potreb udeležencev izobraževanj na področju socialnega podjetništva.

Rezultati

S pomočjo kratkih usposabljanj osebja in mobilnosti usposobljenih mentorjev, bo v projekt vključenih približno 200 udeležencev izobraževanj (60 udeležencev iz osebja partnerskih inštitucij, 60 strokovnih delavcev kot na primer učiteljev, predavateljev in lokalnih aktivistov, vsaj 60 dijakov ali študentov in vsaj 20 oseb sodelujočih na demonstracijskih lokacijah). Projekt bo organiziran v delovnih sklopih, ki jih bodo upravljale različne partnerske inštitucije. Projektne aktivnosti v teh delovnih sklopih se osredotočajo predvsem na načrtovanje, pripravo, preizkušanje in diseminacijo rezultatov projekta (vodnik dobrih praks, modularni tečaj usposabljanja in demonstracijska testna lokacija za evalvacijo izobraževalnih orodij v praksi).

Z namenom izmenjave in širjenja znanja, razvoja kompetenc in med-institucionalnega trajnega sodelovanja se bodo organizirale sledeče mednarodne mobilnosti:

Aktivnosti

Usposabljanje mentorjev

Usposabljanje osebja in izobraževalcev (glede na izražene potrebe) z obiski različnih lokacij.

Lokalna usposabljanja

Lokalna usposabljanja (osebja in upravičencev) z usposobljenimi mentorji partnerskih inštitucij

Usposabljanja

Usposobljeni mentorji partnerskih inštitucij izvajajo usposabljanja, prilagojena trem lokacijam za poskusno izvajanje izobraževanja

V sklopu projekta se bodo uporabljale različne platforme za diseminacijo rezultatov kot na primer spletne platforme in diseminacijski dogodki in sicer dva dogodka z delavnicami in končna konferenca. Povečane kompetence izobraževalcev in udeležencev izobraževanj bodo dokaz za uspešno izpeljan projekt. Dodaten rezultat bo izdelan program usposabljanja, ki bo temeljil na dobrih praksah in modularni tečaj usposabljanja, katerega cilj je vplivati na evropsko izobraževalno področje. Končni rezultat projekta meri na pobude majhnega obsega, ki bodo z uporabo in testiranjem rezultatov projekta dosegle ekonomsko in družbeno vzdržnost.