Usposabljanje mentorjev

Usposabljanje osebja in izobraževalcev (glede na izražene potrebe) z obiski različnih lokacij.