Liikkuvuusjakso Naklo, Slovenia

Sloveniassa järjestetty liikkuvuusjakso keskittyi yhteisöjen ja välittömässä syrjäytymisuhassa olevien nuorten osallistamiseen kestävän kehityksen koulutukseen vapaaehtoistoiminnan ja käytännön harjoittelun ollessa keskeisiä toimintatapoja.

Naklon Biotekninen keskus isännöi liikkuvuusjakson huhtikuussa 2016. Osallistujat oppivat keskuksen toiminnasta ja perehtyivät käynnissä oleviin ohjelmiin ja hankkeisiin. Pääpaino oli luonnonmukaisissa ja paikallisiin traditioihin nojaavissa maanviljelymenetelmissä. Osallistujat tutustuivat mm. viherseiniin, mehiläistarhaukseen ja ulkona sijaitseviin oppismisympäristöihin. Dolessa tutustuttiin omavaraisuuspyrkimyksestä lähtevään toimintaan ja osallistujilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen VIVUS konferenssiin joka käsitteli maatalouden globaaleja haasteita, ruokateknologiaa ja ekosysteemien suojelua. Konferenssi tarjosi mahdollisuuden levittää hankkeen teemoja useille sadoille konferenssiosallistujille.

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7

Liikkuvuusjakso Naklo, Slovenia
Tagged on: