Mobilita na střední a vyšší zemědělské škole, Naklo, Slovinsko

Vzdělávací pobyt ve Slovinsku byl zacílený na udržitelný rozvoj a ochranu přírody.

Střední a vyšší zemědělská škola – Biotechnické centrum Naklo – hostila mobilitu v červenci 2016. Účastníci se seznámili se strukturou a fungováním vzdělávacích institucí v oblasti ekologie, zemědělství a zahradnictví a byly jim představeny inspirativní projekty. Tématem pobytu byla agenda udržitelného rozvoje a nastroje jeho realizace; účastníci měli příležitost účastnit se tématické konference VIVUS, která byla zaměřená na globální výzvy a ochranu ekosystémů. Aktivní účast na konferenci umožnila zároveň představení projektu Life from Soil stovkám účastníků a šíření jeho myšlenek. Součástí programu byla také návštěva jeskynní laboratoře, zkoumající a chránící vzácné ekosystémy slovinského krasu.

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7

Mobilita na střední a vyšší zemědělské škole, Naklo, Slovinsko
Tagged on: