testovací tréninková mobilita Družstvená při Hornádě, SLovensko

Účastníkům tréninkové mobility byly prezentovány praktické a inspirativní způsoby lepšího využití veřejných prostranství a pozemků obcí, škol či soukromých společností. Tréninková mobilita sestávala z řady praktických tréninků v prostorách Ekocentra SOSNA, které připravili a testovali partneři projektu (Pirkan Helmi, HDRA a inspirací) a ze série přednášek, zaměřených na tvůrčí přístupy k využití místních zdrojů – zejména nevyužitých pozemků nebo odpadu. Tvorba zisku z nevyužitých pozemků, sociální farmy, školní, komunitní a terapeutické zahrady, místní potraviny, recyklační společnost a nulový odpad jsou témata, o kterých se během tréninkové mobility mluvilo.

Zástupci samospráv obcí, vedení škol, nevládních organizací, státních i soukromých zařízení, ale i farmáři a podnikatelé měli příležitost poslechnout si zajímavé řešení nejen ze Slovenska, ale také z různých zemí EU.

Mezi nejzajímavější prezentace patřily příspěvky Petra Gombitu o sociální farmě, kterou vytvořil pro lidi bez domova, úspěšného starosty a manažera Vladimíra Ledeckého o příkladu úspěšného obecního podniku Spišský Hrhov. Odbornice na veřejnou zeleň Zuzana Hudeková prezentovala přírodě blízkou údržbu zeleně ve vztahu ke klimatickým změnám. Byly představeny i praktické inovativní projekty, jako například dodávání místních bio potravin „Bedýnka od babičky“, terapeutická zahrada Ryton Organic Gardens z Velké Británie, nebo úspěšná komunitní farma Pólyán z Maďarska.
Součástí programu byla prohlídka dvou přírodních zahrad, jakož i představení funkčních příkladů využití odpadových materiálů ve stavebnictví a při tvorbě hřišť a veřejných prostranství. Poslední den tréninkové mobility byl věnován vyhodnocení dopadu akce a aktualizaci testovaných tréninkových modulů zúčastněných partnerů.

testovací tréninková mobilita Družstvená při Hornádě, SLovensko