Testovacia mobilita C8 Družstevná pri Hornáde, SLovensko

„Účastníkom tréningovej mobility boli prezentované praktické a inšpiratívne spôsoby lepšieho využitia verejných priestranstiev a pozemkov obcí, škôl či súkromných spoločností. Tréningová mobilita pozostávala z radu praktických tréningov v priestoroch Ekocentra SOSNA, ktoré pripravili a testovali partneri projektu (Pirkan Helmi, HDRA a Inspiráció) a zo série prednášok, zameraných na tvorivé prístupy k využitiu miestnych zdrojov – najmä nevyužitých pozemkov alebo odpadu. Tvorba zisku z nevyužitých pozemkov, sociálne farmy, školské, komunitné a terapeutické záhrady, miestne potraviny, recyklačná spoločnosť a nulový odpad sú témy, o ktorých sa počas tréningovej mobility hovorilo.

Zástupcovia samospráv obcí, vedenia škôl, mimovládnych organizácií, štátnych aj súkromných zariadení, ale aj farmári a podnikatelia mali príležitosť vypočuť si zaujímavé riešenia nielen zo Slovenska, ale aj z rôznych krajín EU.

Medzi najzaujímavejšie prezentácie patrili príspevky Petra Gombitu o sociálnej farme, ktorú vytvoril pre ľudí bez domova, úspešného starostu a manažéra Vladimíra Ledeckého o príklade úspešného obecného podniku Spišský Hrhov. Odborníčka na verejnú zeleň Zuzana Hudeková prezentovala prírode blízku údržbu zelene so vzťahom ku klimatickým zmenám. Boli predstavené aj praktické inovatívne projekty, ako napríklad dodávanie miestnych bio potravín Debnička od babičky, terapeutická záhrada Ryton Organic Gardens z Veľkej Británie, alebo úspešná komunitná farma Pólyán z Maďarska.
Súčasťou programu bola prehliadka dvoch prírodných záhrad, ako aj predstavenie funkčných príkladov využitia odpadových materiálov v stavebníctve a pri tvorbe ihrísk a verejných priestranstiev. Posledný deň tréningovej mobility bol venovaný vyhodnoteniu dopadu podujatia a aktualizácii testovaných tréningových modulov zúčastnených partnerov.

Testovacia mobilita C8 Družstevná pri Hornáde, SLovensko