Nadnárodná porada partnerov projektu Valkeakoski, Fínsko

Tretia nadnárodná manažérska porada partnerov sa zaoberala agendou tréningových kurzov a finalizácie testovacích mobility C8 na Slovensku a v C7 v Maďarsku. Partneri sa dohodli aj na aktualizácii najlepších praktík a rozširovaní tréningových modulov formou on-line nástrojov na špoločnej webstránke.

Porada partnerov sa uskutočnila v dňoch 20-21 marca 2017 vo fínskom Valkeakoski. Poradu logisticky organizoval a zabezpečoval fínsky partner Pirkan Helmi. Partneri odsúhlasili rozsah a obsah jednotlivých modulov tréningových kurzov. Jednotlivé formuláre aj s praktickým návodom a metodikou ich zostavenia pripraví manažér prác na intelektuálnych výstupoch – maďarský partner Inspiráció. Partneri sa dohodli na časovom harmonograme a termínoch zostávajúcich aktivít projektu. Tréningová mobilita C8 sa uskutoční v Družstevnej nad Hornádom, Slovensko v dňoch 24.-28 apríl 2017. Téningová mobilita C7 sa uskutoční v dňoch 12-16 júna 2017 v Nyíregyházi, Maďarsko. Záverečná porada partnerov sa uskutoční 10.-11. júla 2017 v Prahe.

Nadnárodná porada partnerov projektu Valkeakoski, Fínsko