Prvo usposabljanje učiteljev na Biotehniškem centru Naklo v aprilu 2016

Usposabljanje v Sloveniji je bilo usmerjeno predvsem v različne vidike vključevanja skupnosti in predvsem mladih, ki trenutno niso zaposleni ali v izobraževalnem procesu, v izobraževalne aktivnosti, ki podpirajo trajnostni razvoj. Poudarek je bil tudi na prostovoljstvu in praktičnem izobraževanju kot pomemben del le-tega.

V aprilu 2016 smo na Biotehniškem centru Naklo gostili učitelje partnerskih organizacij iz Italije, Španije in Madžarske, ki so se udeležili usposabljanja v sklopu projekta Life from soil (LFS). Izpostavljeni so bili predvsem trajnostni vidiki vključevanja skupnosti in mladih k ohranjanju naravnih virov in strategije izobraževanja za trajnostni razvoj. Udeležencem usposabljanja smo razkazali posestvo BC Naklo ter jih seznanili z aktualnimi projekti in strategijami razvoja naše inštitucije. Izpostavili smo programe vseživljenjskega učenja, srednješolskega in višješolskega izobraževanja ter (formalnega in neformalnega) izobraževanja odraslih. Udeleženci so si lahko ogledali zeleno steno, pilotsko postavitev akvaponike, učilnice v naravi in čebelnjak. Obiskali smo Učni poligon za samooskrbo Dole za permakulturo in ekoremediacije, kjer smo na terenskem ogledu spoznali samooskrbo na temelju naravnih virov. Poudarek je bil na uporabi agro-ekoloških pristopov, ki upoštevajo značilnosti lokalnega okolja, tradicijo in pa tudi inovativnost. Učitelji so se udeležili tudi mednarodne konference Vivus., na področju kmetijstva, živilstva in naravovarstva, ker so predstavili projekt Life from soil.

img1 img2 img3 img4 img5 img6 img7

Prvo usposabljanje učiteljev na Biotehniškem centru Naklo v aprilu 2016
Tagged on: