Oktatók

Növelni az oktatók, tanárok, szakemberek és helyi önkormányzati képviselők készségeit és képességeit a formális és informális oktatás területén.