Tréneri

Zvýšiť zručnosti a schopnosti trénerov, učiteľov, školiteľov a zástupcov miestnych samospráv v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania.