News

bla sfksfjsdfjsdfj

bla sfksfjsdfjsdfj

Life From Soil (Elämää Maaperästä) on yhdeksää eri kansallisuutta edustavan yhdeksän eurooppalaisen kumppaniorganisaation yhteishanke, jota rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Hankekumppaneita yhdistää halu edistää kestävää elämäntapaa, maaseutualueiden yhteisöjen elinvoimaisuutta sekä muita heikommassa asemassa olevien erityisryhmien osallistumismahdollisuuksia. Elämää Maaperästä -hanke tarjoaa