bla sfksfjsdfjsdfj

Life From Soil (Elämää Maaperästä) on yhdeksää eri kansallisuutta edustavan yhdeksän eurooppalaisen kumppaniorganisaation yhteishanke, jota rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Hankekumppaneita yhdistää halu edistää kestävää elämäntapaa, maaseutualueiden yhteisöjen elinvoimaisuutta sekä muita heikommassa asemassa olevien erityisryhmien osallistumismahdollisuuksia. Elämää Maaperästä -hanke tarjoaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen uusia räätälöityjä koulutus- ja tiedonvälistysmenetelmiä. Hankkeessa on mukana kumppaneita niin pohjoisesta, eteläisestä kuin itäisestä ja läntisestäkin Euroopasta ja kumppaniorganisaatiot edustavat monipuolisesti koulutussektorin ja maaseudun kehittämistyön eri osa-alueita. Organisaatioiden toiminnan kohderyhmät vaihtelevat lapsista nuoriin, yliopisto-opiskelijoista työttömiin, maaseudun asukkaista kaupunkilaisiin, ikäihmisistä vankeihin, kouluttajista kodittomiin ja niin edelleen.

Hankkeen yleinen tavoite on parantaa muita heikommassa asemassa olevien ihmisten elämänlaatua ja elintapojen kestävyyttä kehittämällä heidän taitojaan ja kykyjään olla itsenäisiä, työllistyviä, toimeliaita ja kilpailukykyisiä.

bla sfksfjsdfjsdfj

Leave a Reply