Úvodné stretnutie

Projekt „život z pôdy“ chce použiť široko prístupný zdroj, ktorý podporuje život v krajine od počiatku ľudskej spoločnosti, často prehliadaný a ponechávaný ľadom – pôdu, rozvíjať a testovať inovatívne vzdelávacie procesy na základe vývoja a testovania sociálnych podnikov v oblastiach pestovania, s použitím rôznych poľnohospodárskych a pestovateľských techník a rastlinnej výroby Projekt bude v prvom rade informovať, motivovať, podporovať a školiť zástupcov samosprávy ako aj iné cieľové skupiny k zmene ich postoja voči pôde a sekundárne povzbudiť a motivovať zraniteľné skupiny spoločnosti a umožniť im získať základné zručnosti a pokročilé skúsenosti v oblasti komunikácie, vzdelávania, rozvoja vidieka a komunity, získať nezávislosť, sebaúctu a dôstojnosť, ako aj manuálnu zručnosť pri pestovaní, spracovaní potravín, ale tiež dosiahnuť úspory energie, ochranu životného prostredia, zníženie znečisťovania a tiež manažérske zručnosti (jednoduchá príprava projektov, vrátane ich riadenia, účtovníctva, monitorovania a hodnotenia).

Projekt koordinuje občianske združenie SOSNA, zúčastnia sa ho partneri z 9 krajín Európy a potrvá 2 roky. Projekt podporila Európska únia z programu Erazmus plus. Prvá porada partnerov sa uskutočnila v dňoch 20-21. Októbra v Ekocentre SOSNA v Družstevnej nad Hornádom, Okružná 17.

Úvodné stretnutie

Pridaj komentár