(English) 1st Kick-off meeting

Projekt “život z půdy” chce použít široce přístupný zdroj, který podporuje život na Zemi od počátku lidské společnosti, často přehlížen a ponecháván ledem – půdu, rozvíjet a testovat inovativní vzdělávací procesy na základě vývoje a testování sociálních podniků v oblastech pěstování, s použitím různých zemědělských a pěstitelských technik a rostlinné výroby. Projekt bude v první řadě informovat, motivovat, podporovat a školit zástupce samosprávy jakož i jiné cílové skupiny ke změně jejich postoje vůči půdě a sekundárně povzbudit a motivovat zranitelné skupiny společnosti a umožnit jim získat základní dovednosti a pokročilé zkušenosti v oblasti komunikace, vzdělávání, rozvoje venkova a komunity, získat nezávislost, sebeúctu a důstojnost, jakož i manuální zručnosti při pěstování, zpracování potravin, ale také dosáhnout úspory energie, ochranu životního prostředí, snížení znečištění a také manažerské dovednosti (jednoduchá příprava projektů, včetně jejich řízení, účetnictví, monitorování a hodnocení).
Projekt koordinuje občanské sdružení SOSNA, zúčastní se ho partneři z 9 zemí Evropy a potrvá 2 roky. Projekt podpořila Evropská unie z programu Erasmus plus. První porada partnerů se uskutečnila ve dnech 20-21. Října v ekocentru SOSNA v Družstevní nad Hornádom, Okružní 17.

(English) 1st Kick-off meeting

Leave a Reply