prvo srečanje partnerjev

Projekt “Življenje iz zemlje” želi v izobraževalne namene preučiti pojem zemlje (prsti), torej široko dostopnega vira, kateri omogoča življenje na Zemlji od začetkov človeške družbe, ampak je prepogosto prezrt in premalo cenjen.

V sklopu projekta želimo razviti in preizkusiti inovativne izobraževalne procese, ki temeljijo na izkušnjah partnerskih organizacij, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, socialnih podjetij in nevladnih organizacij s področja kmetijstva, hortikulture in naravovarstva. Predvsem bomo uporabili njihovo znanje, podatke in informacije o trajnostnih kmetijskih praksah, pridelavi in predelavi kakovostne hrane ter znanje, ki so ga pridobili na projektih v podporo skupnosti. Namen projekta je informiranje, motiviranje, spodbujanje in usposabljaje tako predstavnikov lokalnih oblasti kot tudi drugih tarčnih skupin, da bi spremenili odnos do zemlje. Sekundarno bo projekt spodbujal in motiviral ranljive družbene skupine in jim omogočil, da pridobijo: a) osnovne spretnosti in več izkušenj na področju komunikacije, izobraževanja, razvoja podeželja in skupnosti, b) večjo neodvisnost, samospoštovanje in dostojanstvo, c) nove ročne spretnosti v pridelavi in predelavi hrane, d) večje razumevanje in kompetence glede varčevanja z energijo, varovanja okolja, nadzora onesnaževanja, e) nove podjetniške veščine (priprava enostavnih projektov vključno z njihovim upravljanjem, računovodstvom, spremljanjem in vrednotenjem).

prvo srečanje partnerjev

Leave a Reply