Mezinárodní porada v Naklu

Druhá porada manažerů projektu byla zaměřená zejména na agendu kurzů a obsahu vzdělávacích modulů, dále potom na nutné změny v rozpočtu projektu. Partneři odsouhlasili časový harmonogram připravovaných testovacích kurzů na konci roku 2016 a v roce 2017.

Setkání ve slovinském Naklu se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. října. Projednávány byly postupy přípravy textů pro webové stránky a odsouhlasena byla pravidla publicity a diseminace. Partneři potvrdili, že překladatelské práce na Príručce projektu budou v drtivé většině dokončeny ke konci roku 2016. Anglická verze je k dispozícii na webové stránce projektu. Partneři diskutovali také postup přípravy testovacích kůrzů a vzdělávácích modulů; společné šablony zpracoval španělský partner Universita v Murcii (UCAM). První testovací kurz vytvořenych modulů proběhne začátkem prosince 2016 v Rychnově nad Kněžnou v České republice. Domluvena byla také témata a termíny dalších dvou testovacích kurzů s požadavkem na časovou souslednost s diseminačním seminářem, který proběhne v červnu 2017 v Maďarsku. Účastníci pilotních kurzů budou mít možnost seznámit se s problematikou edukatnivních zahrad, environmentální výchovy, komunitních a terapeutických zahrad, komunitou podporovaného zemědělství a sociálních farem.

img_8315 img_8324 img_8326 img_8386

Mezinárodní porada v Naklu