Mobilita v Garden Organic, Ryton, Velká Británie

První vzdělávací pobyt projektu zorganizovala Garden Organic v oblasti West Midlands ve Velké Británii. Kolébka zahradní architektury akomunitních zahrad se ukázala nejpřitažlivější destinací pro většinu účastníků projektu. Splnila mobilita očekávání? To se dozvíte v následujícím článku a přiložených fotografiích…

První mobilita projektu Life from Soil se uskutečnila u partnera Garden Organic v anglickém Rytonu. Profesionálně připravený program zavedl účastníky na řadu míst, kde je půda využívána inovativními způsoby, ale i na místa s dlouholetou tradicí, která fungují a přinášejí úžitek místním komunitám. Účastníci měli příležitost se naučit nové metody kultivace půdy, řízení projektů a tvorbu programů v oblasti zahradní terapie a co je potřeba k úspěšnému fungování komunitní zahrady. Každý z pěti dnů měl specifické téma a představil příklady dobré praxe z nedalekého okolí – věznice Ray Hill, škola pro děti se speciálními potřebami Brook School, nezisková organizace zaměřená na chov koní, komunitou podporované zemědělství v Rytonu, komunitní zahrada Martineau Garden a další. Ověřilo se, že inspirativní mobilita je vynikající nástroj sdílení know-how a přenosu dobré praxe v tom nejužším měřítku.

img_1131 img_1139 img_1215 img_1354

Mobilita v Garden Organic, Ryton, Velká Británie
Tagged on: