Druga projektna mobilnost maja 2016 v Ryton Organic Gardens, UK

Maja 2016 so angleški partnerji organizirali usposabljanje učiteljev v Angliji, katere so se udeležili številni projektni partnerji. Več o temu v članku.

Usposabljanje učiteljev v Angliji se je odvijalo predvsem na terenu in v vrtovih Ryton Organic gardens, kjer se rodovitna prst in trdo delo na vrtu uporablja za različne oblike terapije in izobraževanja. Udeleženci so se seznanili predvsem z različnimi vidiki vrtnarjenja , ki se še posebej navezujejo na različne hortikulturne terapije v skupnostnih urbanih vrtovih. Terensko delo in ogledi dobrih praks pa so potekali tudi v zaporih, šolah in ostalih lokacija, kjer so bili vrtovi prisotni. Usposabljanje je bilo navdihujoče za prisotne učitelje, ki so si tako na terenu ogledali dobre prakse iz vodnika.

img_1131 img_1139 img_1215 img_1354

Druga projektna mobilnost maja 2016 v Ryton Organic Gardens, UK
Tagged on: