Prvá mobilita projektu v organickej záhrade Ryton, VB

Prvá mobilita projektu sa zorganizovala v organickej záhrade Ryton, VB, destinácie ktorá sa ukázala ako napríťažlivejšia pre väčšinu partnerov projektu. Splnila mobilita očakávania ? dozviete sa viac v článku a cez priložené fotografie…

Prvá mobilita projektu LFS sa uskutočnila vo VB v organickej záhrade Ryton. Profesionálne pripravený tréning zaviedol účastníkov na rôzne miesta VB, ktoré využívajú pôdu pre rôzne inovatívne účely. Účastníci mali príležitosť naučiť sa metódam kultivácie pôdy, riadenia programov a projektov kultivácie v oblastiach terapeutických a komunitných záhrad. Všetky tréningové dni mali špecifický program, účastníci mali možnosť sa oboznámiť s najlepšími praktikami v najrôznejších oblastiach akými sú väznica, škola, komunita a mimovládne organizácie. Mobilita slúžila ako vynbikajúci nástroj zdieľania najlepších praktík a inšpirovala účastníkov tréningu.

img_1131 img_1139 img_1215 img_1354

Prvá mobilita projektu v organickej záhrade Ryton, VB
Tagged on: