Nadnárodná porada v Naklo

Druhá manažérska porada partnerov sa týkala agendy tréningových kurzov a nutných zmien v rozpočte projektu. Partneri pdsúhlasili časový harmonogram pripravovaných tréningov v roku 2017.

Druhá manažérska porada partnerov sa uskutočnila počas 24-25 októbra 2016 v slovinskom Nakle. Partneri odsúhlasili postup pri príprave správ pre webstránku a odsúhlasili pravidlá publicity a diseminácie. Práce na príručke projektu sa vo väčšine prípadov ukončia do konca roka 2016. Anglická verzia je už k dispozícii na webstránke projektu. Partneri predebatovali aj postup pri príprave tréningových kurzov, formulár pre zadanie kurzov spracovali zástupcovia UCAM. Bude testovaný a využitý už počas prvého kurzu v decembri 2016 v Rychnově pod Kněžkou v českej republike. Partneri dojednali aj témy a termíny ostatných kurzov, väčšina tréningov sa ukončí / pripraví do termínu konania diseminačného seminára v júni 2017 v Maďarsku. Účastníci kurzov sa naučia ako zakladať a riadiť školské, komunitné a terapeutické záhrady, komunitou riadiť poľnohospodárstvo a sociálne farmya lebo ako vzdelávať princípy udržateľného rozvoja.

img_8315 img_8324 img_8326 img_8386

Nadnárodná porada v Naklo