Drugo mednarodno srečanje v Strahinju, Sloveniji, na Biotehniškem centru Naklo.

Na srečanju so se partnerji projekta pogovorili o spremembah v projektnem upravljanju, ki se nanašajo na drugo leto projekta, in o testni organizaciji usposabljan. Dogovorili so se tudi o terminskem planu dela in usposabljan v letu 2017.

Drugo mednarodno srečanje partnerjev projekta LFS v oktobru 2016 se je odvijalo prav v Sloveniji in sicer na Biotehniškem centru Naklo. To je bila odlična priložnost, da smo vsem desetim sodelujočim partnerjev iz osmih evropskih držav pokazali center in naše aktivnosti. Največ poudarka smo kot vedno dali na aktivnosti praktičnega učenja na našem lepem posestvu, v mlekarni, hlevu, rastlinjakih in v naravnih ekosistemih, ki nas obdajajo. Nato je sledil sestanek, ki je trajal dva dni. Prvi dan smo se posvetili predvsem upravljanju projekta, poročanju, diseminaciji in vodniku dobrih praks, ki je trenutno dostopen samo v angleščini, ampak ga počasi prevajamo tudi v ostale jezike. Drugi dan pa je bil namenjen predvsem oblikovanju sklepov in smernic glede intelektualnih rezultatov v 2017, torej oblikovanju modulov, ki se bodo nanašali na socialno kmetovanje, hortikulturno terapijo v sklopu šolskih in urbanih vrtov, kmetijske iniciative v podporo skupnosti in vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj.

img_8315 img_8324 img_8326 img_8386

Drugo mednarodno srečanje v Strahinju, Sloveniji, na Biotehniškem centru Naklo.